'Ezer betekent helpen Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk Welzijnswerk   Rotterdam --> secretariaat@ezer-rotterdam.nl
(bijgewerkt oktober 2017)
'Ezer -subsidie: selectie- 'Ezer 'Ezer zal de ontvangst van uw aanvraagformulier bevestigen en aan het werk gaan om deze te beoordelen. Het bestuur zal uw aanvraag bespreken en uiterlijk 6 weken na de ontvangst kunt u een besluit over uw aanvraag tegemoet zien. Indien die termijn om enigerlei reden niet haalbaar blijkt of er voor het bestuur meer informatie nodig is, dan kan die termijn met 6 weken worden verlengd. Alle communicatie over uw aanvraag gaat via e-mail met uw contactpersoon. Deze en andere informatie is tevens te vinden via de knoppen links, boven en onder het tabblad Downloaden.