'Ezer betekent helpen Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk Welzijnswerk   Rotterdam --> secretariaat@ezer-rotterdam.nl
(bijgewerkt oktober 2017)
'Ezer -subsidie: werkwijze- 'Ezer 'Ezer ondersteunt niet alleen financieel maar wil zich ook inspannen om de aangedragen initiatieven inhoudelijk succesvol en effectief te maken. Daarom gaat het selecteren van projecten en toekennen van subsidie op basis van een voorgelegd ontwikkelplan, waarin de doelstelling, inzet, kansen en risico's zijn vastgelegd. Dat biedt ook de basis om de verantwoording van de toegekende subsidie goed te laten verlopen. Deze werkwijze is voor ons essentieel en wij vragen van degenen die subsidie aanvragen daar aan mee te werken. Deze en andere informatie is tevens te vinden via de knoppen links, boven en onder het tabblad Downloaden.