'Ezer betekent helpen Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk Welzijnswerk   Rotterdam secretariaat@ezer-rotterdam.nl
(bijgewerkt oktober 2017)
'Ezer -bestuur- 'Ezer 'Ezer (de werknaam van Stichting Steunfonds PCWR) heeft als bestuur: dhr. J.P. Neven, voorzitter dhr. J. Monster, secretaris dhr. F.S. van der Sluis, penningmeester mevr. J. Hendriks-Kloet, lid Ondersteuning van het bestuur wordt verleend door: dhr. J. van de Meent, adviseur mevr. J.J. Klootwijk, notuliste Voor contact met het bestuur zie onderaan deze pagina of de contact-pagina.