'Ezer betekent helpen Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk Welzijnswerk   Rotterdam secretariaat@ezer-rotterdam.nl
(bijgewerkt oktober 2017)
over 'Ezer 'Ezer 'Ezer onder deze naam wordt sinds 2010 het Steun- en Beheersfonds gepresenteerd. Dit fonds heeft eigen middelen die worden ingezet voor brede ondersteuning van het protestants christelijk welzijnswerk in Rotterdam. Die middelen bieden diaconieŽn en samenlevingsgroepen in Rotterdam ondersteuning bij vernieuwende en waardevolle initiatieven. De doelstelling van 'Ezer is om zich te richten op het ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van identiteitsgebonden welzijnswerk in de Rotterdamse samenleving. Daartoe verstrekt 'Ezer subsidies op aanvraag. Via de tabs bovenaan deze web-pagina leest u meer over onze werkwijze en hoe een subsidie-aanvraag kan worden worden ingediend. Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het mailadres onderaan deze pagina of zie ook de pagina Contact voor onze bereikbaarheid.