'Ezer betekent helpen Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk Welzijnswerk   Rotterdam secretariaat@ezer-rotterdam.nl
(bijgewerkt september 2022)
'Ezer -uitreikingen WelgeMeentprijs- 'Ezer 'Ezer heeft de eerste keer de prijs uitgereikt aan Jaap van de Meent zelf, met de opdracht een hem aansprekend initiatief voor het geldbedrag aan te wijzen. Hij heeft gekozen voor het project ""Pappa Vaart", opgezet door de 'Stichting slechts op Bezoek', ter ondersteuning van gezinnen waarvan een van de ouders gedetineerd is. Voor de tweede keer is de prijs in 2011 uitgereikt aan 'De Vier Vogels' voor ... In 2013 is de prijs gegaan naar 'Stichting De Paraplu', ... De prijs 2015 was bestemd voor de 'Adriaan Stichting' vanwege hun project ... Voor de toekenning van de prijs kunt u het bestuur opmerkzaam maken op activiteiten of initiatieven waarvan u vindt dat die in aanmerking komen voor de prijs. Suggesties graag doorgeven via het formulier 'voordracht WelgeMeent prijs' of door direct invullen van het web-formulier voor een voordracht. Beide vindt u op de pagina Downloaden.