'Ezer betekent helpen Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk Welzijnswerk   Rotterdam secretariaat@ezer-rotterdam.nl
(bijgewerkt januari 2024)
klik op een foto om te vergroten
'Ezer -uitreikingen WelgeMeentprijs- 'Ezer 'Ezer heeft de eerste keer de prijs uitgereikt aan Jaap van de Meent zelf, met de opdracht een hem aansprekend initiatief voor het geldbedrag aan te wijzen. Hij heeft gekozen voor het project ""Pappa Vaart", opgezet door de 'Stichting slechts op Bezoek', ter ondersteuning van gezinnen waarvan een van de ouders gedetineerd is. De Welgemeent-prijs 2023 is uitgereikt aan mevr. Karin de Schipper-Visser. Zij heeft in de periode dat zij directeur is van SKIN-Rotterdam (Samen Kerk in Nederland) niet één, maar verschillende vernieuwende en aansprekende initiatieven op het terrein van het identiteitsgebonden welzijnswerk in Rotterdam tot stand gebracht. Haar focus is vooral 'verbinden' en oog hebben voor de noden van de van de achterban van SKIN. Voor de toekenning van de prijs kunt u het bestuur opmerkzaam maken op activiteiten of initiatieven waarvan u vindt dat die in aanmerking komen voor de prijs. Suggesties graag doorgeven via het formulier 'voordracht WelgeMeent prijs' of door direct invullen van het web-formulier voor een voordracht. Beide vindt u op de pagina Downloaden.