'Ezer betekent helpen Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk Welzijnswerk   Rotterdam secretariaat@ezer-rotterdam.nl
(bijgewerkt oktober 2017)
'Ezer -subsidie: verantwoording- 'Ezer 'Ezer zal na beŽindiging van de subsidie-periode en bij langer lopende projecten ook tussentijds, vragen om een duidelijke en gespecificeerde verantwoording van de besteding van de verleende subsidie. Afhankelijk van de grootte van de verleende subsidie is het mogelijk dat het bestuur, behalve de eigen verantwoording, ook een accountantsverklaring vraagt. Zie daarvoor de regeling en de aanvraag van de subsidie. Deze en andere informatie is tevens te vinden via de knoppen links, boven en onder het tabblad Downloaden.